Co się stało,
co się dzieje,
co się ma stać?
To jest zapisane,
gdzieś daleko w gwiazdach.
Przyjmij wszystko z pokorą.
Bo możesz się buntować,
ale to i tak niczego nie zmieni.
meg