Pojawiasz się
i znikasz…
Taki Twój wybór –
taki mój los.
Ja nic na to nie poradzę,
a Ty się nie zmienisz…

"Wiem, że można inaczej żyć,
oszukać, okpić czas…"
                       meg